Reklama

Ikony w Supraślu

Suprasl-Muzeum IkonW Muzeum Ikon w Supraślu można podziwiać odnowione freski pobizantyńskie. Ekspozycja prezentuje unikatowe XVI-wieczne malowidła ścienne ocalałe ze zburzonej w lipcu 1944 r. cerkwi obronnej Zwiastowania NMP. Zachowane części polichromii w postaci 22 tablic stanowiły dekorację dwóch ośmiobocznych filarów korpusu głównego. Prace zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego.

Muzeum zajmuje część XVII-wiecznego Pałacu Archimandrytów wchodzącego w skład zabudowań monasteru supraskiego, zaś wspomniana cerkwie, stanowiąca jego centralną część została zrekonstruowana.

W Muzeum, jak wskazuje nazwa, zobaczymy też interesującą wystawę ikon. Prezentowane są w konstrukcjach przypominających katakumby rzymskie, w otoczeniu polichromii ściennych, będących replikami wczesnochrześcijańskich malowideł. Specyficzny nastrój potęguje muzyka; jednogłosowy śpiew chóralny. Warto też dokładniej przyjrzeć się zbiorowi ikon podróżnych. Obok, w niewielkiej celi, urządzono warsztat pracy ikonopisa. O jego pracy informuje film wyjaśniający proces powstawania ikony, w którym wykorzystano materiały nagrane w Szkole Pisania Ikon działającej przy Moskiewskiej Akademii Duchownej w Siergiejew Posad.

Muzeum w poniedziałki jest zamknięte.

Zdjęcie: www.infopodlaskie.pl

Gdzie szukać:

Muzeum Ikon, ul. Klasztorna 1, Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie