Reklama

Miś Uszatek w Łodzi

LodzMisUszatekŁódź wzorem innych miast tworzy galerię zabawnych rzeźb. Główną ideą stworzenia szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" jest przypomnienie mieszkańcom, a także przybywającym do miasta turystom dorobku łódzkiej animacji. Idea ta jest realizowana poprzez połączenie miejsc związanych z edukacją, rozrywką, kulturą, kinematografią i ustawienie przy nich rzeźb postaci nawiązujących do filmów zrealizowanych przez Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for.

Już teraz Miś Uszatek wita gości spacerujących ulicą Piotrkowską, Mały Pingwin Pik-Pok zaprasza do Aquaparku Fala, koty: Filemon i Bonifacy sennie przeciągają się przed Muzeum Kinematografii, a Piotruś i jego piesek rysują zaczarowanym ołówkiem po ścianach Łódzkiego Domu Kultury, Plastuś dźwiękiem swojego dzwonka zaprasza dzieci na lekcje w szkole mieszczącej się przy parku im. H. Sienkiewicza, a najmłodsze na bajkowym szlaku Trzy Misie witają gości zwiedzających Muzeum Włókiennictwa i Skansen.

21 marca 2013 roku przed Palmiarnią przy al. Piłsudskiego 61 (Park Źródliska) stanie rzeźba następnego bohatera filmów - Wróbelka Ćwirka.

Zdjęcie: galeriamiastalodzi.blox.pl 


Gdzie szukać:

Łodź, woj. łodzkie