Reklama

W poszukiwaniu skarbu

questRzeszowQesting to dobry pomysł na aktywny wypoczynek. I nie potrzeba do tego urlopu, wystarczy weekend. W Polsce powstaje coraz więcej tras questingowych, czyli nieoznakowanych szlaków turystycznych, które za pomocą zagadek i ukrytych "skarbów" umożliwiają poznanie interesujących miejsc, zabytków i historii.

"Nieznane opowieści Rzeszowa" to seria trzech questów, które pokazują nieznaną stronę stolicy Podkarpacia.

Quest „Nutki historii w rzeszowskich pomnikach” prowadzi nie tylko do najbardziej znanego, noszącego miano Czynu Rewolucyjnego, ale też do innych, z którymi wiążą się bardzo interesujące opowieści. questRzeszow1

„Opowieści rzeszowskiego kupca” przenoszą w czasy średniowiecznych jarmarków, handlarzy suknem, winem i zwierzętami. Wiodą po Rynku i okolicznych ulicach. Uczestnik tego questu dowie się m.in., jakie miary stosowano w średniowieczu, jak wyglądało miasto w XVIII wieku i pozna historię rzeszowskiego Ratusza.

„Legendy Rzecha” wprowadzają w początki miasta, przedstawiają dzieje powstaniu herbu, wizyty królów, spiski, a także dokonania wielkich rodów mieszczańskich i szlacheckich, władających kiedyś miastem.

Na terenie Podkarpackiego, a ściślej Bieszczadów są także inne questy. Po malowniczej miejscowości Orelec wiedzie "Skarb Monastera", pozwalający odkryć wiele tajemnic związanych z przyrodniczo-historycznym dziedzictwem miejscowości. "Barwinkowy wianek" to wędrówka po wsi Moczary. Wędrując po jej centrum należy ułożyć hasło z ukrytych na trasie liter. Wreszcie "Bandrów wielonarodowy" to quest związany z przysiółkami wsi. Bandrów Narodowy zamieszkiwali niegdyś Rusi, zaś Bandrów Kolonię od XVIII w. osadnicy niemieccy. Przez wieki zgodnie żyli tu grekokatolicy, ewangelicy, żydzi i katolicy.

Zdjęcie: questing.pl

Gdzie szukać:

Rzeszów, woj. podkarpackie; Orelec, gm. Olszanica, pow. leski, woj podkarpackie; Moczary oraz Bandrów Narodowy, gm. Ustrzyki Dolne, pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie