Reklama

Park w Łęknicy

Muzakowski1Przed tygodniem, w Parku Mużakowskim w Łęknicy, otwarto po remoncie Most Arkadowy. Prace konserwatorskie były prowadzone w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

Dziewiętnastowieczne cacka

Most Arkadowy, nazywany też Wiaduktem nad Ścieżką Sary, jest jednym z trzech obiektów architektonicznych zachowanychMuzakowski2 w polskiej części parku. Wzniesiony został w 1853 roku na miejscu dawnego mostu drewnianego i łączy krawędzie wąwozu wspierając się na pięciu arkadach. Po renowacji znowu jest wspaniałą ozdobą XIX-wiecznego założenia parkowego stworzonego przez księcia Hermana Ludwiga Heinricha von Pückler-Muskau.

Krajobrazowy park w Bad Muskau, znany po polskiej stronie pod nazwą Parku Mużakowskiego, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej architektury ogrodniczej dziewiętnastego stulecia. Rozciąga się wzdłuż Nysy Łużyckiej i obejmuje blisko tysiąc hektarów - po naszej stronie granicy ponad osiemset. W obrębie parku zlokalizowane jest graniczne przejście drogowe Łęknica - Bad Muskau.
Idea utworzenia na tym obszarze wielkoprzestrzennego parku krajobrazowego sięga 1815 roku. W zamyśle Pücklera tworzyć go miało miasto, podmiejskie wsie, rolnictwo, przemysł, łąki, rzeki i stawy. Tworzenie Parku zakończyło się gwałtownie w 1845 roku. Projekty przerosły bowiem możliwości finansowe twórcy, który w obliczu bankructwa musiał sprzedać teren.

 

Muzakowski3Park pod ochroną

W 1846 roku właścicielem dóbr mużakowskich i parku został książę Fryderyk Niderlandzki. Zespół parkowy obejmował wówczas tak zwany Park Główny, Park Górski i Park Zdrojowy. Funkcję Inspektora Ogrodów Mużakowskich pełnił uczeń Pücklera Eduard Petzold, dzięki któremu tereny parkowe zostały znacznie rozbudowane zgodnie z ideą Hermanna.

Ostatnimi właścicielami parku, przed drugą wojną światową, byli hrabiowie Von Arnim. Oni to spowodowali, że centralna część parku, wzdłuż Nysy Łużyckiej, została objęta ochroną - powstał rezerwat przyrody Park Muskau.

W 1945 roku, podczas działań wojennych, zniszczona została większość budowli parkowych. Po 1945 roku, wraz z ustanowieniem granicy państwowej na Odrze i Nysie Łużyckiej, park został podzielony na część lewobrzeżną niemiecką i prawobrzeżną polską. W 1989 roku doprowadzono do podpisania międzynarodowej umowy w sprawie podjęcia wspólnych, polsko-niemieckich, działań na rzecz rekonstrukcji i ochrony Parku Mużakowskiego.
W 2004 roku Park został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

hacz

 

Zdjęcia: www.nid.pl, panoramio.com, photo.bikestats.eu